Monday, March 19, 2007

सागरांस

सागरा, तुझी निळाई मोहवी मनाला
तुझी अथांग व्याप्ती न कळे कधी मनाला

दडवले तुझिया पोटी अनमोल रत्नभंडार
शंख शिंपले मोती अन् विविध जलचर

तुझे रौद्र रूप भिवविते मनाला
गहिरे तुझे पाणी ओढ लावी जीवाला

वाटे व्हावे स्वार तुझिया लाटांवरी
तुझे अनुपम सौंदर्य अनुभवावे एकदा तरी


-सौ. प्रतिमा उदय मनोहर

No comments:

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape