Saturday, March 24, 2007

कोपरा

कोपरा मी मनाचा
असे भुकेला प्रेमाचा
मी साठवितो आठवणी
जीवनाच्या अगणित मनी

मी जोडी चार भिंतींना
चार ठिकाणी काटकोनात
देतसे आकृतीबंध तयांना
खोलीच्या बांधकामात

दिवाणखान्याचे आम्ही चार कोपरे
असतात आमचे विविध चेहरे
प्रत्येकाचे सजणे निराळे
प्रत्येकाच्या नशिबी काय? न कळे

कोपरा मी सरकारी इमारतीच्या जिन्याचा
करिती वापर माणसे विचित्रची माझा
कुणी टाकिती पानाची पिचकारी मम अंगावर
कुणी केरकचरा टाकिती वरचे वर

कोपरा मी रस्त्यावरील वळणाचा
असे थांबा मी रिक्षा थांबण्याचा
साक्षी मी रस्त्यावरील रहदारीचा
मित्र असे मी कॉलेज कुमारांचा


-सौ. प्रतिमा उदय मनोहर

No comments:

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape