Saturday, March 24, 2007

तृप्त जाहली वसुंधरा

ग्रीष्माच्या रणरणीत उन्हाने
तप्त जाहली वसुंधरा
अंगावरती ऊष्णतेने
पडल्या असंख्य चिरा

आभाळाचे मन द्रवले
पाहुन वसुंधरेला
अंबरी हे मेघ दाटले
समीर ललकारीत आला

सोसाट्याचा सुटला वारा
झरती पर्जन्याच्या धारा
प्राशन करुनी अमृतधारा
तृप्त जाहली वसुंधरा

-सौ. प्रतिमा उदय मनोहर

No comments:

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape