Monday, March 19, 2007

बाळ जातो दूर देशा

बाळ जातो दूर देशा, मनी वाटे हुरहुर
मन मायेचे हे वेडे, येती असंख्य विचार

नवा देश नवी भाषा, तेथे सारेच नवे रे
बाळा खंबीर मनाने, सूर तुझे जमवुनि घे रे

करी ज्ञान संपादन, लक्ष ठेवी ध्येयावरी
करी अभ्यास तू खूप, मिळवी यश तू अमाप

आशिर्वाद मातपित्यांचे बंधूचे, आहेत सदैव तुझे शिरी
शुभचिंतन करिती सारी, सान थोर सगी सोयरी

ध्येयपूर्ती झाल्यावरी आहे एकचि सांगणं
येई परतुनी घरी, फेडी मातृभूमीचे ऋण


-सौ. प्रतिमा उदय मनोहर

2 comments:

Unknown said...

Hi Prashant
Went through
pratimakaku's blog. All poems are nice but this poem is especially touching. Do tell Kaku abt my comment.
Bye
Swatitai

प्रशांत said...

Dear Swatitai,
Thank you for the comments.
I'll definitely forward them to Aai.

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape